logo Henk Kral

Over ons


kantoor

Maatregelen wegens Corona-virus

• Ons kantoor: Om te helpen de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, hebben wij enkele maatregelen genomen: We beperken de contacten met onze klanten op ons kantoor tot het minimum en doen besprekingen zo veel mogelijk via de mail (henk@henkkral.nl) of per telefoon. Dus als u stukken bij ons moet inleveren dan graag de stukken in de brievenbus. Indien stukken ook per mail kunnen worden verzonden dan heeft dat onze voorkeur. In ieder geval tot en met 1 mei vervallen al onze afspraken.

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen die wij hebben getroffen in het belang van uw en onze gezondheid.

Dan de overheidsmaatregelen:

• NOW-Regeling: Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt er een ruimere regeling dan de per die datum ingetrokken regeling voor werktijdverkorting. U kunt zich vanaf ongeveer 6 april 2020 aanmelden voor de regeling. De regeling niet kan worden toegepast op de DGA. De meeste ondernemers krijgen eind april 2020 de eerste betaling op grond van de NOW regeling.

• TOZO-Regeling: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Veel ZZPers en ondernemers komen in de financiële problemen. Dit is nu al direct te merken in de cultuursector, horeca, kappers, e.d. De overheid komt hierom met een tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor deze groep ondernemers. De maatregel geldt voor ondernemers en ZZPers en DGA’s en wordt uitgevoerd door de gemeente en geldt voor 3 maanden (dus tot 1 juni 2020). De Uitkering van maximaal € 1.500 wordt binnen 4 weken verstrekt en kan maximaal 13 weken duren. De ondernemer moet zijn gestart voor 1 januari 2020, moet tenminste 18 jaar oud zijn en nog geen AOW ontvangen. Daarnaast kan de ondernemer een lening krijgen van maximaal € 10.157.

• TOGS-Regeling: Ondernemers Getroffen Sectoren. Er is noodloket voor een bijdrage / tegemoetkoming in de vorm van eenmalige gift voor de eerste financiële problemen bij ondernemers, deze bedraagt € 4.000. De maatregel is bedacht voor de horeca, schoonheidssalons, tandartsen, kappers, reisbranche, etc. die direct last krijgen van de financiële gevolgen als gevolg van het coronavirus. U moet per 15 maart 2020 een (bij de KvK ingeschreven) onderneming binnen bepaalde sectoren (vereiste KvK SBI-codes). Het lijkt er nu op dat vele ondernemers aan alle voorwaarden voldoen en toch niet in aanmerking komen door een (soms niet juiste/volledige) SBI code, hierop zal wel een aanvulling komen, anders zouden ondernemers een beroep op de hardheidsclausule kunnen doen. Omzetverlies tenminste € 4.000 en tenminste € 4.000 vaste lasten (periode 16 maart - 15 juni 2020). De regeling wordt uitgevoerd door RVO.

• Bijzonder uitstel van betaling belasting voor 3 maanden. U vraagt dan automatisch in één keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonheffingen. Blijf op tijd aangifte doen en wacht tot u een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. U kunt bijzonder uitstel van betaling vragen met een online formulier of met een brief. Het kan zijn dat u een boete krijgt als u de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaalt vanwege de coronacrisis. Die worden teruggedraaid. U krijgt van de Belastingdienst een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen.

Henk Kral
KOR per 1-1-2020 vervangen door OVOB


Van ondernemersplan tot belastingaangifte en van loonadministratie tot jaarrapport.

Vaak maken wij vaste prijsafspraken: voor de BTW aangiften, de jaarrekening en de belastingaangiften vanaf € 350 excl. BTW per jaar voor ondernemers die zelf de boekhouding bijhouden tot € 3.000 excl. BTW voor een onderneming met meerdere personeelsleden waarbij wij de boekhouding invoeren. Hierbij inbegrepen de maandelijkse loonstrookjes, BTW aangiften, tussentijdse overzichten en het jaarwerk.

Zie verder de prijslijst, vraag nadere informatie of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Met name in de periode februari tot en met juli hebben we het erg druk en dan beperken we ons tot bestaande klanten.

Mijn paper "EIGEN BAAS? IK!" met uitgebreide en begrijpelijke informatie over (het starten van) een onderneming staat op deze site en is te downloaden.

Ook kun je op de Links-pagina een Excel-betand downloaden: de opzet van een boekhouding.

Omdat wij een aantal kunstenaars in onze klantenkring hebben wordt onze etalage regelmatig gebruikt voor het exposeren van werken.

Dit is de link voor de checklijst aangifte inkomstenbelasting, deze kunt u gebruiken om te kijken wat wij zoal nodig hebben voor het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting voor zowel ondernemers als voor niet-ondernemers. /b>